Företaget

ACRAND AB

Med säte i centrala Uppsala utförs uppdrag i hela landet. Med framarbetade dokument och arbetsmetoder ges stöd till företag som vill utveckla och/eller säkerställa att deras kunder blir nöjda och att arbetstagarna trivs och arbetar effektivt. 

"Jag har ett stort intresse av verksamhetsfrågor och samverkan mellan människor. Med detta som grund har jag skapat ACRAND AB:s affärsidé som bygger på att hitta bra och enkla sätt att skapa och utveckla arbetssätt anpassade till det specifika företaget"

                                                       Ann-Charlotte, grundare och ägare

Erfarenheter

CV på svenska: Klicka här

Nedan presenteras ett axplock av uppdrag som utförts


Sveriges Byggindustrier, region Öst (pågår)
Arbetsmiljörådgivare - svarar på arbetsmiljöfrågor från medlemsföretagen, håller föredrag och utbildningar, besöker bygg- och anläggningsföretag och är delaktig i Projekt "En säker arbetsplats".

Stockholm, Södertälje och Gotlands Byggmästareförening/Bygg- och anläggningsföretag (pågår)
Handledare vid implementering av verksamhetssystem som uppfyller krav enligt BF9K och ger stöd till företag som är BF9K certifierade. Utbildningsledare för kurser som Byggarbetmiljösamordnare, BAS P & U och Arbetsgivaransvar enligt arbetsmiljölagstiftningen.

DNV / ISO 9001 revisioner, OHSAS 18001 revisioner, BF9K revisioner.

Bygg- och anläggning (pågår)
Stöd till företag vid införande av verksamhetssystem som uppfyller krav enligt standarder, som exempelvis BF9K. Stöd till företag vid införande av Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Leder riskworkshop, deltar vid internrevision - kvalitet, arbetsmiljö och miljö, deltar vid skyddsrond, är stöd till arbetssätt för byggarbetsmiljösamordning, granskning av systemhandlingar och anbudshandlingar.

Trafikverket, järnvägsprojekt / Ansvarig för Kvalitet, arbetsmiljö, miljö, risk och kris i utbyggnaden av Mälarbanan.

Industri, betong / Arbetsmiljökartläggning, arbetsmiljöutbildning, interna revisioner kvalitet, arbetsmiljö, miljö, utbildning.
                                                
Energi, kraftvärmeverk / Stöd till ledningsgrupp vid införande av kvalitets-, arbetsmiljö och miljöarbete, införande av miljöledningssystem, interna revisioner miljö, utredning interna rutiner.

Hälso- och sjukvård / Stöd till ledningsgrupp vid införande av kvalitetsledningssystem och systematiskt arbetsmiljöarbete. Resultat; certifikat enligt ISO 9001.

Utbildning, gymnasium / Stöd till ledningsgrupp vid införande av kvalitetsledningssystem och systematiskt  arbetsmiljöarbete. Resultat; certifikat enligt ISO 9001.                                
                                             
Utbildning, specialistutbildning  / Stöd vid införande av kvalitetslednings-system.                                           
                                                                            
Handel / Arbetsmiljökartläggning i omlastningscentraler och butiker.

Tjänsteföretag, redovisning / Stöd till ledningsgrupp vid införande av systematiskt  arbetsmiljöarbete, arbetsmiljökartläggning, revision ISO 9001.