Tjänster

Ambitionen är, att anpassat till företagens verksamhet, ge stöd att skapa och utveckla strukturerat arbetssätt i syfte att säkerställa effektivtet i arbetssättet, nöjda kunder och säker arbetsmiljö för medarbetarna.


Verksamhetsutveckling

 • Stöd vid införande av verksamhetssystem för säkerställande av kvalitet på utförda tjänster och produkter

 • Stöd till företagsledningar med strategiskt verksamhetsarbete avseende affärsidé, policy och mål.

 • Stöd vid interna revisioner, uppföljningar och utredningar avseende efterlevnad och effektivitet av intern rutiner samt processer

Arbetsmiljö

 • Kartläggning av verksamhetens arbetsmiljöarbete, stöd vid interna revisioner och skyddsronder

 • Stöd vid införande av systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1, AFS 2015:4 och/eller OHSAS 18001

BF9K

 • Stöd vid inplementering av verksamhetssystem (arbetssätt) som uppfyller BF9K-krav.
 • Stöd vid efterlevnad, kontroll och uppföljning av verksamhetssystem (arbetssätt) som uppfyller BF9K-krav. Exempelvis genomgång inför projektstart, stöd vid intern revision, medverkan inför och vid Ledningens genomgång, informationer och utbildningar.

Utbildningar, föredrag etc.

 • Byggarbetsmiljösamordnare; BAS P & U

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

 • Verksamhetsutveckling - för effektivt arbetssätt

 • Företagsanpassade utbildningar inom verksamhetsutveckling och arbetsmiljö

Genomförande

Har din verksamhet behov av stöd inom verksamhetsutveckling och/eller arbetsmiljöarbetet så hör av Er. Utifrån dina/era behov och önskemål kommer vi överens om hur uppdraget ska utformas.

Priset är beroende på typ och omfattning av uppdraget.